Namai, kur senas ir jaunas vienodai laukiamas ir mylimas

Namai, kur senas ir jaunas vienodai laukiamas ir mylimas

„Addere Care“ slaugos namuose praūžė Medicinos darbuotojų diena, kurią minėjo visa bendruomenė – darbuotojai, į darbą skubėję su savo vaikais, čia slaugomi senoliai ir jų artimieji.

Ligoninės kiemas dūzgė nuo pat ryto – kas ruošėsi šventiniam koncertui, kas vaišėmis dengė stalą, o kas su vaikais ir seneliais bendras veiklas organizavo. Prigužėjo net ir šuniukų, juk ir jie šeimos nariai, juk ir jie gerų emocijų skleidėjai.

Norintieji buvo kviečiami dalyvauti rankdarbių dirbtuvėse ir pasigaminti ikonas, kurias kunigas pašventino. Visi kartu galėjo melstis šv. Mišiose. Jas aukojo kunigas svečias, jėzuitas Stasys Kazėnas SJ. Be kita ko, kunigas atkreipė dėmesį, kad net ir pačiais sunkiausiai momentais, kai žmogui atrodo, kad jis jau nieko negali, iš tiesių jis gali labai daug – gali aukoti savo kančią Dievui, gali melstis už save ir už tuos, kurie jam svarbiausi.

Po šventų mišių susirinkusiuosius maloniai džiugino Šančių jaunimas iš Kauno, kuris padovanojo gyvo garso koncertą. Leonardas, Bernardas, Jokūbas, Liepa ir Justė savo talentais dosniai dalinosi su tais, kurie tikrai nėra išlepinti dėmesio, kurie dėl savo amžiaus, fizinių ar mentalinių negalių neretai atsiduria lyg gyvenimo paraštėse.    

„Buvo gera jausti, kad gerumas ir nuoširdumas visą dieną tarsi tvyro ore, visa persmelkia ir apjungia. Ne vienas savo artimąjį lankyti atvažiavęs žmogus paslapčia netgi ašarą braukė, nes tikri dalykai visuomet jaudina. Žmonės ilgisi gyvo ir nuoširdaus bendravimo. To labai pasiilgsta ir slaugos namų gyventojai. Todėl mes nuoširdžiai dėkojame Kauno Ignaco Lojolos kolegijos studentams, savanoriams, kurie yra ištikimiausi „Addere Care“ gyventojų lankytojai. Studentai noriai ir su meile dalinasi savo dėmesiu, laiku ir rūpesčiu, kai išnyksta visos ribos – „nepažįstami“ ar „svetimi“. Mes visi ilgimės meilės ir jei tik galime jos duoti vieni kitiems – įvyksta mažas stebuklas“, – sako sielovados koordinatorė Lina Jakelė.

Kad taip ir yra, patvirtina ir kalbintos moterys – „Addere Care“ namuose besisvečiuojančios močiutės.

„Bendraudama su jaunimu tarsi ir pati atjaunėju. Dar visai neseniai viena gyvenau savo bute. Į lauką eiti jau bijojau, o lankyti nelabai yra kam. Atvažiavusi į „Addere Care“ labai apsidžiaugiau, kad yra su kuo pabendrauti, kad vyksta įvairūs užsiėmimai, bendros šventos mišios ir va, – netgi tokios didelės šventės“ – džiaugiasi p. Adelė. 

„Mano akys ir širdis džiaugiasi matant jaunus žmones. Bendravimas man labai daug ką reiškia. Visą gyvenimą maniau, kad svarbiausia – mokėti bendrauti su visais ir apie viską. Stengiausi suteikti žmogui malonumą, kad po susitikimo jis išeitų šypsodamasis. Bendraujant negandos pamažu pasimiršta, aš ir vėl jaučiu gyvenimo skonį ir vėl noriu Dievui dėkoti, už tas dienas, kurias man dovanojo“, – pritaria p. Nijolė.

Tokios šventės ir bendrystė – reikalinga ne tik seniems, bet ir jauniems žmonėms. Todėl „Addere Care“ renginių organizatoriai sako, kad netrukus vėl visus pakvies į turiningas vasaros popietes ant pievos. Nes kai esi vienas, esi tarsi mažas nereikšmingas sraigtelis. O bendraujant su kitais, išgyveni bendrystę, teigiamas emocijas ir gyvenimo džiaugsmą, kurį teikia ir jausmas, kad gali ne tik imti, bet ir duoti.