Slauga į namus

Ar žinojote, kad slaugos paslaugas žmogus gali gauti ne tik slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje, bet ir likdamas gyventi savo namuose. Teikiant slaugos namuose paslaugas siekiama sudaryti sąlygas žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi namuose, rūpinantis sveikata, apsaugant nuo ligos paūmėjimo ar esamų simptomų progresavimo.

Mobiliosios „Addere Care“ slaugos komandos pacientus namuose lanko Vilniuje ir Raseinių rajone.

Slaugos namuose paslaugos žmogui nekainuoja – jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.

Šiai paslaugai gauti reikalingas šeimos gydytojo siuntimas. Todėl pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose pacientui reikia. O tada susisiekite su mumis ir aptarsime detales.

Kas gali gauti slaugos paslaugas namuose?

 •  Asmenys, kuriems šeimos gydytojo komanda nustatė slaugos paslaugų poreikį;
 •  asmenys, kurie negali savarankiškai atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą paslaugoms gauti (neįgalieji arba vyresnio amžiaus asmenys);
 • asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose. Ką konkrečiai atlieka slaugos komanda namuose?

Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūrą, enterinį maitinimą ir kt.

Tačiau mes savo slaugomiems pacientams visuomet stengiamės suteikti daugiau, nei priklauso pagal valstybės numatytas normas. Todėl prie šių bazinių ambulatorinių slaugos paslaugų dar pridedame ir daugiau.

Į žmogų orientuotas požiūris. Mums svarbiausia ne tik atlikti gydytojo paskirtas procedūras, bet ir išgirsti žmogų, suprasti jo poreikius.

Daugiau kompetencijų. Mūsų komandoje dirba išplėstinės praktikos slaugytojai, kurie gali konsultuoti, tęsti vaistų paskyrimus, skirti procedūras, taip palengvindami darbą šeimos gydytojams.

Individualus slaugos planas. Kiekvienam pacientui sudarome individualų slaugos planą, kuriuo vadovaujasi visa komanda.

Ambulatorinė reabilitacija. Komandoje dirba ir kineziterapeutai, kurie padeda slaugomam žmogui saugiai atlikti jo kūnui pritaikytus judesius.

Sielovados paslaugos. Slaugant žmogų labai svarbu ne tik kūno, bet ir dvasiniai poreikiai. Todėl mūsų komandas papildė kvalifikuoti dvasiniai asistentai, kurie, padės sergančiam žmogui spręsti iškylančias dilemas.

Daugiau vizitų, jei jų pacientui reikia. Pasirinkęs mus, žmogus turi galimybę per parą gauti ne tik tuos vizitus, kuriuos kompensuoja valstybė, bet ir papildomus mokamus vizitus, jei pacientui jų reikia.

Kiti dažnai užduodami klausimai

Turint šeimos gydytojo siuntimą ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose gauti ir pagal šeimos gydytojo nustatytą slaugos poreikį galima gauti nemokamas – valstybės kompensuojamas slaugos paslaugas namuose tokia apimtimi:

 • mažas poreikis – 52 paslaugos per metus,
 • vidutinis poreikis – 156 paslaugos per metus,
 • didelis poreikis – 260 paslaugų per metus.

Neturint gydytojo siuntimo, arba neturint privalomojo sveikatos draudimo, arba pageidaujant daugiau slaugos paslaugų namuose nei valstybės kompensuojama apimtis yra galimybė gauti mokamas slaugos paslaugas namuose.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose komandoje be slaugytojo, slaugytojo padėjėjo dirba ir kineziterapeutas, kuris teikia kineziterapijos paslaugas paciento namuose.

Tam, kad Jūs galėtumėte gauti kineziterapeuto paslaugas namuose, Jūsų šeimos gydytojas ar su juo dirbantis slaugytojas turi įvertinti, ar turite slaugos paslaugų namuose poreikį (vertinimui yra sukurta ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta vertinimo anketa).

Šeimos gydytojas ar slaugytojas, įvertinęs ir nustatęs slaugos paslaugų poreikį, išduoda siuntimą paslaugai gauti, Jūs kreipiatės į slaugos namuose komandą (komandą galite pasirinkti pats) ir paslaugos pradedamos teikti – komandos nariai įvertina, kokių konkrečiai paslaugų Jums reikia.

Pirmiausia turite kreiptis į savo šeimos gydytoją, bus įvertinta, ar turite slaugos paslaugų poreikį, ir tada atitinkamai galės būti teikiamos kineziterapijos paslaugos.

Informuojame, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos namuose teikiamos kasdien – nuo 8 val. iki 20 val.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu numatoma, kad slaugos paslaugų teikimas pacientų namuose turi būti užtikrinamas vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis.

Slaugytojo paslaugos, kaip ir visos ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos (slaugytojo, kineziterapeuto), yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, taigi Jums mokėti nereikia.

Visa ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikianti komanda yra sveikatos priežiūros specialistai ir pas pacientą užtrunka tiek, kiek reikia paslaugai suteikti, t. y., kiek trunka pacientui reikalinga atlikti procedūra (pvz., kol sulaša lašinė, kol sutvarko žaizdą, kol išmaudo ir t. t.). Normatyvo, kiek laiko reikia / galima užtrukti pas pacientą, nėra.

Ilgesnį laiką pas pacientą gali būti socialinis darbuotojas ar jo padėjėjas, bet tai yra atskiros paslaugos, jos dažnai mokamos pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą socialinių paslaugų katalogą. Reikėtų teirautis pacientą lankančio socialinio darbuotojo.

 • vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo
  lygis;
 • suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 • senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta
  užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;
 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.

Paslaugos yra teikiamos tol, kol asmeniui yra reikalingos slaugos paslaugos.

Taip, asmenys, turintys elgesio ir psichikos sutrikimų, taip pat gali gauti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Pats asmuo arba jo artimieji turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar slaugytoją.