Socialinio darbuotojo pagalba slaugos namuose

Pagrindinės vyriausiojo socialinio darbuotojo funkcijos:

 • Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
 • Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos), tvarkant dokumentus, tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

SLAUGOS NAMŲ VYR. SOCIALINIS DARBUOTOJAS GALI JUS PAKONSULTUOTI DĖL ŽEMIAU ĮVARDINTŲ SITUACIJŲ:

 1. Ką daryti, jeigu slaugos namuose hospitalizuotam asmeniui, pasibaigė asmens dokumento galiojimas arba iki galiojimo pabaigos liko ne daugiau  kaip 4 mėnesiai, o asmens, dėl jo sveikatos būklės, negalima nuvežti į migracijos departamentą, kuriame būtų galima pagaminti asmens dokumentą?

Paskambinus migracijos departamento darbuotojui, tel. 8 707 67000, reikia užsakyti mobilią paslaugą – migracijos departamento darbuotojo atvykimą į slaugos namus (Gedimino g. 26A, Trakai).

 1. Ką daryti, jeigu į slaugos namus hospitalizuoto asmens pensija, kitos išmokos ir / arba pašalpos, būdavo asmeniui pristatomos į namus?

Jeigu asmuo yra veiksnus ir gali išreikšti savo valią bei nori įgalioti kitą asmenį atsiimti jam priklausiančią pensiją, kitas išmokas ir / arba pašalpas, reikia kreiptis į notarą, kuris atvyksta į ,,Addere Care“ slaugos namus.

Notarė Sandra Jarulaitienė

Tel. +370 602 37377, +370 607 79559,

el. p. sandra.jarulaitiene@notarai.lt.

3. Ką daryti, norint gauti socialines paslaugas į namus, kai palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimas baigsis ir asmuo grįš į savo namus?

Kreipkitės į ,,Addere Care“ slaugos namų vyr. socialinę darbuotoją Simoną Šimukonienę, tel. +37062057236, el. p. soc.darbas@adderecare.lt, kuri paruoš dokumentus dėl socialinių paslaugų namuose teikimo (jeigu asmuo nori, jog dokumentai būtų užpildyti per 3-5 dienas, ši paslauga yra mokama, jos kaina 150 – 200 Eur, jeigu dokumentai ruošiami įprasta tvarka, per 10 – 20 k. d., tada paslauga teikiama nemokamai). Kreiptis reikia likus ne mažiau kaip prieš 1-2 mėn. iki asmens planuojamo grįžimo gyventi į savo namus.

 1. Ką daryti, jeigu slaugos namuose hospitalizuotam asmeniui, ateityje bus reikalingas apgyvendinimas globos namuose (socialinės globos paslaugos)?

Jums taip pat reikėtų kreiptis į vyr. socialinę darbuotoją Simoną Šimukonienę, kuri paruoš dokumentus dėl apgyvendinimo globos namuose (socialinės globos paslaugų). Dėl apgyvendinimo globos namuose dokumentų paruošimo į vyr. socialinę darbuotoją reikia kreiptis kuo anksčiau, kadangi socialinės globos namuose trūksta vietų, yra susidariusios eilės. Asmeniui, norinčiam gauti apgyvendinimo globos namuose paslaugą, prieš pildant dokumentus privalo būti nustatytas specialiųjų poreikių lygis – I lygio priežiūra (pagalba) arba slauga.

 1. Ką daryti, jeigu slaugos namuose hospitalizuotam asmeniui, nenustatyti specialieji poreikiai (,,negalia, neįgalumas“), tačiau sveikatos būklė yra pablogėjusi ir jūsų manymu asmeniui turėtų būti nustatyti specialieji poreikiai?

Jums taip pat reikėtų kreiptis į vyr. socialinę darbuotoją Simoną Šimukonienę, kuri informuos apie dokumentų dėl specialiųjų poreikių nustatymo paruošimo galimybes ir eigą.

 1. Taip pat informacija gali būti suteikiama dėl:
 • techninės pagalbos priemonių (vaikštynės ir pan.) įsigijimo eigos;
 • notaro atvykimo į slaugos namus eigos;
 • neveiksnumo nustatymo eigos;
 • pažymų, kad asmuo hospitalizuotas slaugos namuose gavimo eigos;
 • nedarbingumo pažymėjimo išdavimo eigos;
 • kitų, neįvardintų situacijų.