Pacientų lankymo tvarka

 1. Svečiai lankomi praėjus 5 arba 14 dienų nuo atvykomo į Slaugos namus.
 2. Svečią norintis aplankyti artimieji prašomi iš anksto, darbo dienomis nuo 08 iki 16 val. užsiregistruoti skyriaus telefono Nr.
1A 861607286 2A 866552183 3A 866550249
1B 869812395 2B 861826035 3B 868235094
1C 866545479 2C 866554039 3C 862018107

 

 1. Svečią lankyti gali asmenys:
  • turintys vakcinos pasą;
  • persirgę COVID-19 liga ir turintys antikūnių tyrimo rezultatus, kurie yra atlikti ne vėliau kaip pries 60 kalendorinių dienų;
  • turinys galiojantį galimybių pasą;
  • yra atlikę PGR testą, ne veliau kaip 72 val. prieš atvykstant į susitikimą su pacientu;
 2. Palatose gali būti lankomi tik su gyvenimu atsiveikinantys svečiai, gydančiam ar budinčiam gydytojui leidus. Lankymo trukmė – iki 15 min.
 3. Kitais atvejais svečiai su lankytojais susitinka susitikimų kambaryje arba kituose susitikimams skirtose erdvėse (lauke).
 4. Leidimas lankyti svečią suteikiamas registruojant lankytojus.
 5. Svečio lankymui registruojamas konkretus lankytojas konkrečiu laiku.
 6. Vieną svečią vienu metu lankyti uždaroje erdvėje gali tik vienas asmuo, laikantis griežtų infekcijų kontrolės reikalavimų (dėvint asmenines apsaugos priemones, laikantis rankų higienos ir dezinfekcijos reikalavimų). Svečių lankymo trukmė uždaroje susitikimų erdvėje – iki 15 min.
 7. Vieną svečią vienu metu lankyti lauke leidžiama iki 4 asmenų iš vieno šeimos ūkio. Svečio lankymo trukmė lauke – iki 1 valandos.
 8. Pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir pacientai, kuriems pasireiškė COVID-19 ligos klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai būdingi simptomai) arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), turėję pacientai negali būti lankomiišskyrus terminalinės sveikatos būklės pacientai.
 9. Svečią lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma saviizoliacija.
 10. Prieš patekdami į Slaugos namus ir išeidami iš jų lankytojai privalo dezinfekuoti rankas. Lankytojai ir jų lankomi svečiai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones(kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl sveikatos būklės.
 11. Lankytojai privalo:
  • Laikytis nustatytos pacientų lankymo tvarkos ir laiko.
  • Neišsivesti svečio iš slaugos namų teritorijos.
  • Nepažeisti kitų pacientų, asmenų ir medicinos personalo teisių.
  • Neinformavus personalo nenešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, svaigalų ir nerekomenduojamų maisto produktų ar kitų draudžiamų daiktų.
 12. Lankytojams draudžiama:
  • Triukšmauti, šiukšlinti.
  • Vaikščioti po skyrius, kitas palatas, aptarinėti kitų svečių sveikatą ir perduoti informaciją apie jų buvimą ligoninėje.
  • Lankyti svečius be išankstinės registracijos, nelankymo metu be gydančio gydytojo ar Slaugos namų atsakingo asmens leidimo.
  • Slaugos namų patalpose be Slaugos namų vadovo gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir slaugos namų personalą, pacientus ar kitus lankytojus, daryti garso įrašus ar kitaip pažeisti personalo, pacientų ir lankytojų privatumą.
  • Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams paprašomi palikti slaugos namų patalpas ar teritoriją. Slaugos namų administracijos sprendimu už taisyklių pažeidimus gali būti ribojimas laikymas. Už grubius pažeidimus (išsivežant pacientą iš susitikimams skirtos vietos ar viršijant numatytą suitikimui laiką) gali būti priimtas sprendimimas išrašyti pacientą iš Slaugos namų.
 13. Registruojant lankytojus tvarkomi šie asmens duomenys:
  • Vardas, pavardė.
  • Telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas).
  • Nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis.
 14. Atvykę į susitikimą asmenys privalomai užpildo registracijos kortelę, parašu patvirtina, kad duomenis teikia teisingus ir kad susipažino su Slaugos namų vidaus tvarka nustatytomis pacientų lankymo taisyklėmis.
 15. Asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto, tvarkomi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais ir saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
 16. Turimi asmens duomenys neatlygintinai, pagal numatytą poreikį, bus teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais.