Pacientų lankymo tvarka

SVEČIŲ LANKYMO TVARKA SLAUGOS NAMUOSE „ADDERE CARE“

 1. UAB „Addere“ slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė „Addere Care“ (toliau – Slaugos namai) pacientų (toliau – svečių) lankymo tvarka taikoma svečiams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims bei nustato slaugomų svečių lankymo ir siuntinių jiems perdavimo tvarką.
 2. Svečių lankymas gali būti ribojamas atsižvelgiant į infekcijų kontrolės reikalavimus.
 3. Svečią norintiems aplankyti asmenims rekomenduojama iš anksto užsiregistruoti, paskambinant į skyrių prieš atvykstant.
1A 861607286 2A 861826035 3A 868267580
1B 869812395 2B 866552183 3B 868235094
1C 866545479 2C 866554039 3C 862018107

 

 1. Skyriuje gali būti lankomi tik terminalinės sveikatos būklės svečiai ar tie, kuriuos transportuoti į susitikimo vietą dėl sveikatos būklės sudėtinga. Lankymo trukmė – iki 30 min. Susitikimo metu lankytojams rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones (medicininę kaukę).
 2. Svečiai su lankytojais gali susitikti susitikimų kambaryje, kituose susitikimams skirtose erdvėse arba lauke, jei lankytojas neturi peršalimo ligoms būdingų simptomų.
 3.  Savaitgaliais lankymai galimi 10-17 val. (pietų pertrauka 12:00-14:00), tačiau rekomenduojama atvykti 14-16 val. Taip lankytojai mažiau trikdys skyriaus personalo darbą – rūpinimąsi ligoniais (prieš pietus atliekama asmeninė higiena, maitinimai, kambarių tvarkymai ir personalas turi mažesnes galimybes greitai priimti lankytojus).
 4. Svečią lankymo erdvėse lankyti gali iki keturių lankytojų vienu metu.
 5. Svečią skyriuje vienu metu lankyti gali iki dviejų asmenų laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų (rekomenduojama dėvėti medicininę kaukę, laikytis rankų higienos ir dezinfekcijos reikalavimų). Svečio lankymo trukmė uždaroje susitikimų erdvėje – iki 30 min.
 6. Esant palankioms oro sąlygoms ir fizinėms galimybėms, rekomenduojama lankomus gyventojus išsivesti į lauką. Vieną svečią vienu metu lauke lankyti leidžiama iki 4 asmenų. Svečio lankymo trukmė lauke – iki 1 h.
 7. Svečiai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, ar pasireiškė peršalimui būdingi simptomai arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, turėję svečiai izoliacijos laikotarpiu NEGALI BŪTI LANKOMIišskyrus terminalinės sveikatos būklės svečiai.
 8. Svečius lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).
 9. Prieš patekdami į Slaugos namus ir išeidami iš jų lankytojams rekomenduojama dezinfekuoti rankas. Lankytojams ir jų lankomiems svečiams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 10. Lankytojai privalo:
  • laikytis nustatytos svečių lankymo tvarkos ir laiko;
  • nepateikus raštiško prašymo, neišsivesti svečių iš slaugos namų teritorijos;
  • nepažeisti kitų svečių, asmenų ir medicinos personalo teisių;
  • nenešti alkoholinių gėrimų, rūkalų, svaigalų ir nerekomenduojamų maisto produktų ar kitų draudžiamų daiktų.
 11. Lankytojams draudžiama:
  • triukšmauti, šiukšlinti;
  • vaikščioti po skyrius, kitas palatas, aptarinėti kitų svečių sveikatą ir perduoti informaciją apie jų buvimą ligoninėje;
  • lankyti svečius be Slaugos namų atsakingo asmens leidimo;
  • Slaugos namų patalpose be Slaugos namų vadovo gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir slaugos namų personalą, svečius ar kitus lankytojus, daryti garso įrašus ar kitaip pažeisti personalo, svečių ir lankytojų privatumą.
  • Už svečių lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams paprašomi palikti slaugos namų patalpas ar teritoriją. Slaugos namų administracijos sprendimu už taisyklių pažeidimus gali būti ribojimas lankymas. Už grubius pažeidimus (išsivežant svečią iš susitikimams skirtos vietos ar viršijant numatytą susitikimui laiką) gali būti priimtas sprendimas išrašyti svečią iš Slaugos namų.

 

UAB „Addere“ direktoriaus
2022-05-02 įsakymu Nr. V-9