Globos paslaugos

„Addere Care“ slaugos namuose teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės (iki 6 mėnesių trukmės) socialinės globos paslaugos.

Socialinė globa – tai socialinių paslaugų visuma, kai asmeniui teikiama visapusiška specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinėmis paslaugomis suteikiama pagalba asmeniui ir šeimai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, ar yra praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai pasirūpinti asmeniniu, šeimos ir savo visuomeniniu gyvenimu.

Šių socialinių paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus asmenys su negalia bei suaugę asmenys su negalia.

Turime sutartis su daugelio miestų savivaldybėmis (išskyrus Vilniaus miesto savivaldybę), todėl ,,Addere Care“  slaugos namų socialinės globos paslaugų gavėjai iš savivaldybės gauna dalinį socialinės globos paslaugų kainos kompensavimą. Atkreipiame dėmesį, kad net ir gaunant savivaldybės kompensavimą bei įskaitant asmens mokamą dalį (80 proc. – asmens pensijos, transporto išlaidų kompensacijos, turto nuomos ir kt. pajamų bei 100 proc. – specialiųjų poreikių tikslinės kompensacijos ir 1 proc. –  asmens vardu turimo arba per paskutinius 12 mėnesių turėto turto 1 proc. turto vertės viršijančios normatyvą mokesčio) socialinės globos paslaugų kaina mūsų slaugos namuose 100 proc. nėra padengiama.

Globos vietų namuose turime nedaug, todėl pirmenybė teikiama mūsų slaugomiems asmenims.

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims siūlome išsirinkti socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą iš ,,Įstaigos teikiančios socialinės globos paslaugas Vilniaus mieste“, pateikiamo sąrašo.

Svarbu paminėti, jog pildant dokumentus dėl socialinės globos paslaugų galima pasirinkti ir įrašyti tik vieną socialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą.

Šiuo metu turime keletą laisvų vietų ir galime suteikti socialinės globos paslaugas jų norintiems žmonėms. 

Kaina 2700 eurų / mėn. arba 2596 eurų / mėn. 

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad globos paslaugos neteikiamos Vilniaus miesto savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims. 

Daugiau informacijos apie globą teikia vyriausioji socialinė darbuotoja Simona Šimukonienė, tel. +370 620 57236, el. p. soc.darbas@adderecare.lt