Slaugytojų padėjėjų mokykla

Kokybiška slauga neįmanoma be nuoširdžių, kompetentingų, savo darbą mylinčių žmonių. Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse žmonės slaugomi visą parą, todėl tai yra viena labiausiai žmogiškųjų resursų reikalaujančių veiklų. Mums nuoširdžiai rūpi slaugomas žmogus, todėl norime, kad kuo daugiau darbuotojų galėtų kokybiškai atlikti šį darbą.

Įsteigėme profesinio mokymo mokyklą slaugytojų padėjėjams. Čia žmonės, kurie dar neturi darbui reikiamos kvalifikacijos, žinių ir patirties gali to įgyti ir tapti medicinos darbuotojais. Šioje mokykloje žmonės įgyja ne tik teorinių žinių, bet ir atlieka praktiką dirbdami. Mokymai vyksta pameistrystės principu: 20 proc. – teorijos, 80 proc. – praktika.

Mokymų bazė Trakuose. Mokymai vyksta mišriu būdu – teorija gali būti dėstoma per nuotolį, o praktika su meistru – gyvai. Mokymai vyksta aprūpinant visomis reikiamomis priemonėmis.

Žmonėms, kurie dirba slaugos ligoninėje „Addere Care“, šie mokymai nieko nekainuoja. Juos apmoka darbdavys. O mokytis galima darbo metu.

Šiuo metu visos vietos grupėje yra užimtos. Renkama nauja norinčiųjį studijuoti grupė. Mokymų pradžia – 2024 m. rugsėjis.

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą ir praktiškai pasirengusį dirbti slaugytojo padėjėją, kuris gebėtų įvertinti, kokios pagalbos žmogui reikia, tinkamai slaugyti pacientą savo kompetencijos ribose, dirbti komandoje ir padėti slaugos specialistui atlikti reikiamus slaugos veiksmus, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Sėkmingai pabaigus šiuo mokymus, slaugytojo padėjėjai geba:

  • padėti slaugos specialistui rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia asmens slaugai;
  • dirbant komandoje su slaugytoji rūpintis pacientais ir juos slaugyti,
  • padėti slaugos personalui vesti slaugos dokumentaciją (pvz., slaugos planą),
  • rūpintis įrengimais, inventoriumi, priemonėmis, kurių reikia slaugos planui įgyvendinti.

Mums labai svarbu ir žmogaus psichologinis pasirengimas dirbti šį darbą, todėl savo mokymo centre skiriame dėmesio ir šiam aspektui.

Asmuo, įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais asmens sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir slaugytojo padėjėjas.

Programos struktūra

Programos trukmė – 6 mėnesiai.

8-10 modulių, 50-60 kreditų, 900-1320 valandų

Mokymai vykdomi pameistrystės forma: 20 proc. – teorijos, 80 proc. – praktika

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais:

  • P42091301 – programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui, 60 mokymosi kreditų;
  • T43091302 – programa, skirta tęstiniam profesiniam mokymui, 50 mokymosi kreditų.

Kvalifikacijos pavadinimas – slaugytojo padėjėjas.

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV.

Reikalavimai profesinei patirčiai ir stojančiajam – nėra.

Norintiems siekti slaugytojo padėjėjo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.

Įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti slaugytojo padėjėjo darbą sveikatos priežiūros įstaigose.

Mokymų moduliai

Valstybinis kodas Modulio pavadinimas
(teorija: 24%, pameistrystė: 76%)
Apimtis mokymosi kreditais
Įvadinis modulis (iš viso 1 mokymosi kreditas)*
4000005 Įvadas į profesiją 1
Bendrieji moduliai (iš viso 4 mokymosi kreditai)*
4102201 Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1
4102105 Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1
4102203 Darbuotojų sauga ir sveikata 2
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai (iš viso 45 mokymosi kreditai)
409131321 Higieninių paciento reikmių tenkinimas 10
409131322 Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus 20
409131327 Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas 10
409131323 Techninių slaugos darbų atlikimas 5
Pasirenkamieji moduliai (iš viso 5 mokymosi kreditai)*
409131324 Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento sveikatą ilgalaikėje slaugoje 5
Baigiamasis modulis (iš viso 5 mokymosi kreditai)
4000004 Įvadas į darbo rinką 5

* Moduliai skirti pirminiam profesiniam mokymui – programa P42091301, tęstinio profesinio mokymo programai – T43091302. Bendrieji moduliai integruoti į kvalifikaciją sudarančius moduliuS.

Noriu visiems palinkėti mylėti ir vertinti savo darbą, vertinti tai ką jūs darote ir dėl ko jus tai darote! Geras darbas bei pavyzdys kitiems atperka visus lūkesčius!– Karolina, meistrė

Jolanta Jonkuvienė

Mokytoja

Slaugos magistro kvalifikacinis laipsnis

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro profesijos mokytoja

Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Psichiatrijos filialo vyresnioji psichikos sveikatos slaugytoja

Karolina Barkauskaitė

Meistrė

Prie „Addere Care“ komandos Karolina prisijungė prieš trejus metus. Tuomet jauna mergina kvalifikacijos neturėjo ir buvo pagalbinė medicinos darbuotoja. Tačiau labai greitai Karolina suprato, kad šis darbas yra ta veikla, su kuria ji norėtų sieti savo tolimesnį gyvenimą. Tai sustiprino Karolinos motyvaciją, norą ir įsitraukimą. Po 3 mėnesių Karolina buvo paskirta demencija sergančių asmenų skyriaus koordinatore.

Vėliau mergina pabaigė studijas ir įgijo paramediko specialybę. Iš karto pradėjo mokytis slaugytojos padėjėjos studijas. Netrukus tapo mentore. Veda pirmosios pagalbos kursus. Patirties mergina sėmėsi ir kitose Europos ligoninėse.