Įgyvendiname projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

Įgyvendiname projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“

Lietuvoje gaminančios ir teikiančios paslaugas mažos ir labai mažos įmonės tam, kad sėkmingai vykdytų veiklą, teiktų kokybiškas paslaugas ir išliktų konkurencingos darbo rinkoje didelį dėmesį turi skirti darbuotojų kompetencijos ar kvalifikacijos kėlimui. Aukšta kokybiškų mokymo paslaugų kaina rinkoje bei nemažas darbuotojų skaičius neleidžia pagal poreikį tobulėti ir keistis, nes darbuotojų apmokymas susijęs su didelėmis išlaidomis. Norėdamos kelti darbuotojų kvalifikaciją, įmonės susiduria ne tik su šia problema, bet ir su trūkstamų žinių stoka įvairių sričių specialistams. Addere UAB kartu su partneriais nuo 2020 m. gruodžio 28 d. įgyvendina 24 mėn. trukmės projektą „Lietuvos įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0048. Projekto dėka 439 darbuotojai turės galimybę patobulinti esamas kompetencijas bei įgyti naujų įgūdžių. Projekte suplanuoti mokymai orientuoti būtent į praktinių įgūdžių tobulinimą ir kasdienių darbinių situacijų sprendimą, todėl bus vykdomi tiesiogiai darbo vietose.

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projektu siekiama sustiprinti įmonių – projekto partnerių visų lygių darbuotojų profesinę kompetenciją bei specifinius gebėjimus, būtinus darbuotojų pareiginių funkcijų atlikimui ir kokybiškų paslaugų teikimui. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vykdomi mokymai kels darbuotojų kompetencijas, taip pat Projekto metu sukurta pridėtinė vertė sąlygos mažų ir labai mažų įmonių darbuotojų gebėjimą teikti kokybiškesnes paslaugas ir/ar produkciją, o tai pagerins įmonių veiklos rezultatus, sukurs geresnes galimybes įmonių plėtrai ir konkurencingumo didėjimui.

Projekto partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė „Eksa“, UAB „Baldų mozaika“, UAB „Magijos kvapas“, UAB FLATYZ, UAB „Bionuotekos“, UAB „IT SISTEMOS“, UAB „Elektrolinija“, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INTERVILŽA“, UAB „Ramitrans“, MB Simplanova, IĮ „OWEXX“, UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“, Uždaroji akcinė bendrovė „PROVISUS“, UAB „FINOLTA“, UAB „TMD apskaita“, UAB „Re formus“, UAB „Universe Group“, UAB „Reklamos4“, UAB Steel Bridges“, „Žinių taikymas“, UAB, UAB „DNR reklama“, UAB „Altum sensum“.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“. Projekto veiklų pabaiga – 2023 m. spalio mėnuo.

Projekto vertė 372.144,33 Eur, iš kurių 260.501,03 Eur finansuojami Europos Socialinio Fondo lėšomis.