„Addere Care“ dalyvauja tarptautiniame tyrime

Addere Care Terapija

„Addere Care“ dalyvauja tarptautiniame tyrime

„Addere Care“ komanda pakviesta prisijungti prie svarbaus tarptautinio projekto, kuriame siekiama išsiaiškinti alternatyvių tarpdisciplininių terapijų poveikį žmogaus savijautai. „Addere Care“ komandos užduotis – išsiaiškinti, kaip taikant muzikos terapiją kinta žmonių vienišumo jausmas ir kiek tai turi įtakos jų psichologinei gerovei.

Šiame Europos komisijos švietimo mainų paramos fondo finansuojamame projekte, kurį įgyvendina VšĮ „Saulės stygos“, bendradarbiauja specialistų komandos iš Lietuvos, Turkijos, Olandijos, Italijos ir Lenkijos. Projekto trukmė – 24 mėn. Per juos bus siekiama išsiaiškinti skirtingų disciplinų poveikį žmogaus savijautai. Lietuvos komanda atsakinga už muzikos terapijos poveikio tyrimą, kitų šalių komandos – už kitų disciplinų terapijų poveikį.

„Addere Care“ vykdomo projekto metu 10 žmonių savanorių dalyvauja muzikos terapijos užsiėmimuose 12 savaičių. Projekto pradžioje ir pabaigoje yra vykdomas testavimas, vertinant vienišumo skalę ir psichologinės gerovės skalę bei jos pokyčius.

„Aš nuoširdžiai tikiu, kad šis projektas gali prisidėti prie muzikos terapeuto profesijos ir paslaugų sklaidos ir populiarinimo Lietuvoje ir slaugoje. Projekto pabaigoje bus rengiama rekomendacinė meno terapijų veiklų knyga. Nors projektas dar nesibaigė, bet muzikos terapijos poveikis žmonių savijautai tiesiog akivaizdus“, – sako projektą „Addere Care“ slaugos namuose įgyvendinanti profesionali muzikos terapeutė Austėja Stniunaitytė-Proietta.   

VŠĮ „Saulės stygos“ kartu su partneriais įgyvendina  Europos Komisijos finansuojamą daugiašalės partnerystės Erasmus + projektą „Alternatyvaus tarpdisciplinio požiūrio į daugybinėmis ligomis sergančių žmonių perdegimo sindromą pristatymas“ (angl. „Presenting alternative Approaches to Burnout Syndrome in Elderly Multimorbid individuals with interdisciplinary collaboration“). Projektas truks 24 mėn. Projekte dalyvauja senjorai ir slaugos namuose esantys žmonės.

Eurostato duomenimis daugiau nei 50 mln. žmonių visoje ES serga daugiau nei viena lėtine liga. Artimiausioje ateityje šis skaičius gerokai padidės, kas neišvengiamai didins sveikatos priežiūros išlaidas. Projekte dalyvaujantys partneriai siekia įtraukti vyresnio amžiaus žmones, segančius daugybinėmis ligomis, patiriančius nelygybę dėl amžiaus ar gyvenamosios vietos, į alternatyvias veiklas, gerinančias jų gyvenimo kokybę.

Projektas leis vyresnio amžiaus žmonėms pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą programos galimybėmis dalyvaujant menų terapijos metodais grindžiamose veiklose. Tikėtina, jog kūrybinės veiklos padės jiems išreikšti emocijas, skatins jų įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą ir gyvenimo kokybės gerinimą. Projekto veiklomis siekiama gerinti pagyvenusių žmonių mokymosi aplinką, skatinti socialinį bei pilietinį aktyvumą.